Post Tagged ‘Trump’

Conservatieve krachten roeren zich in Canada. Want meer en meer mensen met een tintje ontvluchten de ‘Verenigde‘ Staten van Amerika. En de Canadese conservatief maakt zich zorgen en speelt de ‘angstkaart.’ De conservatieve Canadees wil dat er strenger gecontroleerd wordt, “want er zou wel eens een crimineel tussen kunnen zitten.”

Ook kijkt de conservatieve Canadees in de glazen bol en vraagt hij zich af hoeveel mensen Donald Trump zullen ontvluchten als de winter voorbij is. (Het woord tsunami is overigens nog niet gevallen.) Bovendien vindt, volgens een poll, 25% van de Canadezen het prima wat Donald Trump Doet.

Gelukkig blijven de liberalen van Justin Trudeau vasthouden aan hun ‘Refugees welcome‘ beleid. Maar ook de Canadees moet waakzaam blijven, om xenofobe, conservatieve krachten ‘at bay’ te houden.

canada-refugees

‘RCMP’ officiers helpen kinderen over de grens in Quebec. (Christinne Muschi/Reuters)

Gelukkig is er ook goed nieuws. Men wil van Montreal een ‘Sanctuary city’ maken. Dat houdt in dat illegale immigranten niet meteen naar hun papieren worden gevraagd als ze door het rode stoplicht wandelen. Mensen zonder geldige papieren dienen dan volgens de letter van de wet te worden uitgezet.

Een illegaal die naar het ziekenhuis moet, zal dan niet langer meteen naar de papieren worden gevraagd en worden uitgezet, bovendien zal men dan ruimhartiger omgaan met het behandelen van de patiënten die geen ‘health card’ hebben.

Dat was het, nu koffie, cheers.

Emerson, Manitoba, een Canadees dorp met ruim 650 inwoners dat ligt op de grens van de Verenigde staten. Temperaturen van -20 graden zijn in die streek niet ongewoon rond deze tijd van het jaar. Het houdt asielzoekers echter niet tegen de oversteek te wagen van de ‘Trumpiaanse’ Verenigde Staten naar ‘Refugees Welcome’ Canada.  Een paar dagen geleden waagden 22 asielzoekers te voet over de velden, met succes, de oversteek naar Emerson.

Overigens doet men in Emerson zijn uiterste best om de vluchtelingen zo goed en zo kwaad als het kan op te vangen. Er zijn de laatste 9 maanden 403 asielzoekers in Emerson aangekomen. In 2015 waren dat er nog 340 en in tussen 2013-2014 waren het er 68. De regering springt dan ook bij.

Een groot deel van de mensen die de oversteek wagen zijn afgewezen Somalische asielzoekers die in Minnesota terecht komen omdat daar een van de grootste Somalische gemeenschappen van het land is. Een lange rit naar het noorden met de taxi of openbaar vervoer brengt de Somalische asielzoekers naar de grens van Canada waar ze het laatste stuk te voet moeten afleggen.

De tocht over de velden duurt ongeveer 7 uur, met als gevolg dat velen die de oversteek wagen een stel vingers en/of tenen verliezen door ‘frostbite.’

seidu-mohammed-24.jpg

Seidi Mohammed, met ernstige ‘frostbite’ wonden, waagde de overtocht van de VS naar Manitoba op kerstavond.

Een barre tocht die niet altijd succesvol is. Vandaag werden 3 uitgeputte Somalische asielzoekers gevonden door de Amerikaanse autoriteiten. De oversteek naar het veilige Canada was mislukt.

Overigens betekent een succesvolle oversteek niet altijd dat je goed zit. Ook in Canada kan je als asielzoeker afgewezen worden.

Lijf en leden op het spel zetten om om een veilig heenkomen te zoeken. Waar heb ik dat eerder gehoord?

Eerder verschenen in Krapuul

Toen ik het stuk in Trouw las over moslims die het ergste vrezen voor de komende verkiezingen in het Trump-tijdperk dacht ik: ‘Ja, de moslims zijn op dit moment de mensen die het meest te vrezen hebben.’

En als de moslims opgeruimd zijn, zijn de mensen die het lef hadden te protesteren tegen xenofobie, fascisme en racisme de mensen die het meest te vrezen hebben.

En mocht u denken dat u als LGBT persoon veilig bent, welnee, de fascisten hebben de moslims misbruikt door ze te portretteren als haters van LGBT. En nu de moslims weg zijn heeft de fascist u niet meer nodig. Kan de nazi u vervelende vragen stellen.

En u als Jood, denkt u de dans te kunnen ontspringen? Ik dacht het niet. U bent immers ook ‘anders,’ en u heeft zich ook laten misbruiken ten koste van de moslims. En nu de moslims weg zijn hebben de nazi’s u niet meer nodig. Gaat de nazi uw uiterlijk eens nader onder de loep nemen. Bent u in de ogen van de nazi schuldige van alle ellende.

En u, als buitenstaander, u die het niet aangaat, nu alles en iedereen opgeruimd is u opgelucht bent dat u zich erbuiten heeft gehouden. U inmiddels in een rechteloos land woont. U alsnog wordt aangehouden omdat de nazi uw stilzwijgen niet vertrouwt en u daarom enkele vragen wil stellen…

 

Sta daarom samen met de moslims, op tegen racisme, fascisme en xenofobie. En ga stemmen. Antiracistisch. Voor het te laat is.