Post Tagged ‘medicijnbank’

Het absolute falen van het Nederlandse zorgstelsel. Er is een clandestine medicijnbank. Artsen geven overgebleven medicijnen aan armlastige patiënten. Omdat het moet, om de zorgmijder tegen zichzelf te beschermen. U weet wel, die overgebleven medicijnen die we vroeger terugbrachten naar de apotheker, ‘voor Afrika.’ De zorgmijder die alles doet om zijn ziek-zijn te verhullen, zich niet laat onderzoeken, omdat hij de gevolgen van het onderzoek; medicijnen en therapieën, niet kan betalen. Het gevolg van een gedwongen en veel te hoge eigen bijdrage in een veel te duur zorgstelsel.

Na de voedselbank is er een nieuw verschijnsel dat de armoede in Nederland blootlegt. De clandestiene medicijnbank. Treurig maar niet minder nodig in een rijk land als Nederland. Want dat is Nederland, stinkrijk. Maar voor de onderlaag van de bevolking en de zwakkeren is het armoe troef en is er niet of nauwelijks een vangnet. De Nederlander is met niets en niemand solidair, niet met oorlogsvluchtelingen, niet met mensen die geen geld hebben voor brood en medicijnen hebben, niet met mensen die vanwege hun geloof en/of ras gehaat worden.

Want met ons gaat het goed en we willen niet al te veel reuring in onze bubbel nietwaar?

Ik verzoek u bij uw huisarts en apotheker te informeren of u uw overgebleven medicijnen kunt inleveren voor mensen die hun medicijnen niet kunnen betalen. Want een medicijnbank is hard nodig. Uw solidariteit is hard nodig.