Post Tagged ‘gematigd’

Hanneke Groenteman zei het gisteren in De Wereld draait door: ‘De gematigde moslim blah, blah, blah…’

En dan denk ik: ‘Wat is dat toch met gematigde. Zijn het niet gewoon moslims. Normale mensen als u en ik. Die een gezin hebben, een baan hebben, een uitkering hebben en een baan zoeken, en meer van die zaken waar mensen in het dagelijkse leven te maken hebben, net als gematigde christenen in Nederland. Gematigde Joden in Nederland. Gematigde heidenen in Nederland.’ 

Als ik omschreven zou worden als een gematigde wat-dan-ook, dan zou ik herrie gaan schoppen, krijsen als een speenvarken, protesteren tot ik er bij neerval. Want het zou impliceren dat een wat-dan-ook van nature niet deugt, maar dat ik als wat-dan-ook me weet in te houden, en daarom gematigd ben.

Moslims omschrijven als gematigd zou impliceren dat de moslim van nature iets ‘slechts’ is. Van nature gevaarlijk is. En dat er moslims zijn die zich weten in te houden en net doen alsof het gewone mensen zijn, gematigd, begrijpt u wel. Dank u. Prettig weekend.