Post Tagged ‘De Balie’

Na een vruchtbaar gesprek over de eindoplossing voor moslims in de Balie heeft de nazibunker een nageboorte gebaard. Xenofoben, racisten en ander nazituig voelen zich gesterkt nu in de Balie, naar het zich laat aanzien, straffeloos gefilosofeerd kan worden over moslims en een eventuele eindoplossing.

De nazi-nageboorte roert zich, noemt de eindoplossing ‘vrijheid van meningsuiting.’ De nazi-nageboorte voelt zich gesterkt, immers met straffeloos praten over een eindoplossing is er een nieuwe grens bereikt genomen.

En er zal nog veel over deporteren gepraat worden; de geest is uit de fles. En na vele gesprekken zal men over gaan tot daden. Zal een zeker allooi het vuile werk opknappen. En u mag raden over wat voor soort eindoplossingen dan zal worden gesproken door keurige mensen in keurige pakken.

Gefilosofeer in de Balie

Geplaatst: 24 januari, 2017 in Blog, column
Tags:, ,

De eindoplossing voor de moslims in Europa. Het werd besproken in de balie. Met niet geringe verbazing keek ik naar het filmpje waar ik via Joop op gewezen werd. Het meest schrikbarende is dat mensen, waarvan je mag verwachten dat ze een gezond verstand hebben, vrolijk mee filosofeerden hoe je van ‘ze’ af zou kunnen komen.

Niet alleen domme, arme, laag geschoolde mensen houden er uiterst rechtse, racistische, xenofobe ideeën op na. Nee, nette heren en dames in keurige kledij kunnen de meest vreselijke dingen zeggen en, als ze de kans krijgen, ‘daad bij het woord voegen.’ 

Daarom moet ú, weldenkend persoon, protesteren, ageren, en pamfletten maken. Want het nazituig moet terug naar waar het hoort; het riool.