Post Tagged ‘Column’

Leven op de Gazastrook

Geplaatst: 21 november, 2012 in column
Tags:, ,

Leven op Mars? Wie weet. Er wordt wederom over gespeculeerd. Zeker weten dat er dan meerdere raketten op af worden gestuurd. Met als inhoud onder ander kunstmest. En kolonisten. En water. Om het sluimerende leven wakker te kussen. Te koesteren. En misschien zelfs om van te kunnen eten en leven.

Er is leven op de Gazastrook, dat is wel duidelijk. En dat leven moet worden onder de duim worden gehouden. Daarom worden er bommen op afgestuurd. En grondtroepen. Om het sluimerend protest een halt toe te roepen. En misschien zelfs het leven af te nemen.

Natuurlijk is Hamas fout bezig. En beschikt ze over de middelen om zichzelf en haar volk, door te provoceren, af te laten slachten.
Israël lijkt willoos toe te geven aan Hamas en richt, voor zover we weten, een slachting aan in Gaza.
Wij verdedigen ons! roept Israël. Wij worden uitgemoord! roept Hamas.
En wij kijken toe! roep ik vanuit mijn veilig onderkomen.

Binnenkort weten we of er echt leven op Mars is. En hoeveel leven er op Mars is. En weten we ook hoeveel leven er nog resteert op de Gazastrook. En kunnen we aan de wederopbouw beginnen. Over een paar jaar zullen de door Israël en Hamas gezaaide zaadjes van haat ontspruiten om over een paar jaar wederom te worden geoogst. Met willoze bommen en granaten uit Israël. Wij kijken dan inmiddels naar de eerste kolonisten op Mars die het schaarse leven wat er is proberen te cultiveren. En met succes!!